Coronaviruset, covid 19, hur gör vi på Fysio Nova:

Vi följer vår regions riktlinjer och myndigheters direktiv Vi jobbar hårt med åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Det gör vi genom frekvent desinfektering av kontaktytor i lokalerna och vi är noggranna med att sprita och tvätta händer mellan patient möten. Vi har skriftlig information på praktiken angående det som vi gör och vad…
Läs mer